Header Ads

ประชาสัมพันธ์ว่าที่บัณฑิต เรื่อง ยืนยันการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561


ประชาสัมพันธ์ว่าที่บัณฑิต
เรื่อง การยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้กำหนดวันพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอให้บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้าหรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี กรุณาเข้าไปยืนยัน ผ่าน >> http://regmis.thonburi-u.ac.th/truqe
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 25 มกราคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.