Header Ads

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร สิ่งของจำเป็นในการศึกษา เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองโก จ.ราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.